LES CENTRALS NUCLEARS

QUÉ SÓN LES CENTRALS NUCLEARS?

Les centrals nuclears són la segona central productora de energia del món.Són una de les més segures, encara que, si no les manegues bé poden arribar ser molt perilloses.


PARTS D'UNA CENTRAL NUCLEAR

Les centrals nuclears consten principalment de quatre parts:
 • Reactor nuclear: que es on és produeix la reacció nuclear.
 • Generador de vapor d'aigua.
 • La turbina: que mou un generador elèctric per produir electricitat.
 • Condensador: un intercanviador de calor que refreda el vapor transformat novament en líquid.


COM SÓN LES CENTRALS NUCLEARS?

Les centrals nuclears són normalment molt grans, ja que necessiten molt espai per funcionar amb totes les seves peces i parts.
Normalment consten de dos o una gran torre de ciment o metall.


QUANTES CENTRALS NUCLEARS HI HA A ESPANYA?

A Espanya hi ha 8 centrals nuclears:
 1. Santa María de Garoña (Burgos)
 2. Almaraz I (Cáceres)
 3. Almaraz II (Cáceres)
 4. Ascó I (Tarragona)
 5. Àsco II (Tarragona)
 6. Cofrentes (València)
 7. Vandellós II (Tarragona)
 8. Trillo (Guadalajara)


AVANTATGES I DESAVANTATGES

 1. No contaminen
 2. Fan molta energia
 3. Són rapides de produir
 4. Una vegada construïdes la producció és barata

 1. Provoquen residus nuclears
 2. Si es tiren al mar els residus nuclears són molt perjudicials
 3. Són cares de construir.
 4. Provoca càncer si no es tracta bé.
 5. Poden ser molt destructives si no estan en bon estat.


CURIOSITATS:

La radiació nuclear, pot provocar múltiples disformitats,com per exemple una cinquena extremitat, càncer i mort en dos dies, però també coses bones com més força o memòria fotogràfica això encara així de la millor de las ocasions et porta a el càncer i a la mort.

Chernobil estava a Rússia.
Va passar que un de els senyors que treballava allà no va sapiguer controlar una petita fuga i tot va explotar. Va morir gent de molts quilòmetres al quadrat, i la gent que si va enviar en un principi va morir directament per culpa de la radiació. Després es va enviar gent amb tratges especials i encara així van morir. Es va tardar anys en solucionar-ho. Tots els animals que hi havien, van morir o mutar en tamany i ferocitat.

external image 07-5cen.jpg
external image 012D5CTGP1_1.jpgMarina Balaguer, Vinay Font, Robert Fernandez i Pau Carbonell