CENTRALS DE FUEL
Com està format
Les centrals de fuel estàn formades per l'abocador del combustible,la càmera de combustió, les xemeneies per les quals surten els gasos contaminants, una turbina de vapor, un generador, les tuberies de l'aigua, les de la electricitat, l'entrada de l'aigua i el magatzem de fuel.

Com funciona

El seu procès es basa en que el combustible es cremai els gasos contaminants els deixen anar l'aire per les xemeneies.
El vapor d'aigua el fan servir per produir moviment a les turbines,que passa moviment al generador que crea energia elèctrica.
També hi fan circular aigua freda perquè el vapor d'aigua està molt calent i, llavors fa la funció de caldera.

El fuel

Les centrals de fuel van ser un èxit en elstemps en que el petroli costava molt barat.Actualment tenen poca importància en el sectorde generació elèctrica.Només un 5% de l'electricitat que es consumeix a Espanyaprocedeix de centrals de fuel.De les 16 centrals de fuel més importants, tan sols 5 superen els 500 MW (Megavatis) depotència (Castelló, Santurce, Escombreras, Algesires i Aceca (Toledo)).
Gairebé, totes es localitzen molt pròximes a les refineries. Un grapat de centrals mixtes poden cremar fuel i altres combustibles,
com carbó o gas natural.La producció de contaminants per una central de fuel depèn moltdel tipus de combustible utilitzat i dels procediments de combustió.Si es fa servir fuel no completament lliure de sofre, la planta abocarà CO2 a l'atmosfera.
L'emissió d'òxids de nitrogen també és un problema d'aquest tipus de centrals.
Aquest material no és renovable
.centralss_de_fuel.jpgdw2rjps_326pfmdngb_b.jpeg


dw2rjps_33ftp4vnhs_b.jpeg dw2rjps_31d4pq8gd6_b.gifdw2rjps_34fz7975cr_b.png
Fet Per: Miriam, Oriol, Alejandro, Maria