Centrals Eòliques


Què és una central eòlica?

Una central eòlica és una central que a través de l'energia del vent produeix electricitat.També és el conjunt d'uns generadors amb unes aspes que giren i produeixen energia. Aquest tipus de centrals, són molt saludables per el medi ambient però també tenen coses dolentes. Aquestes centrals, s'han de fer els camps oberts on hi fa molt d'aire i deterioren el patrimoni natural.

Com funciona una central eòlica?

Quan el vent fa girar les aspes de forma rotatòria,fa moure una turbina que genera electricitat.L'aprofitament enèrgetic necessita una velocitat mínima de 5 a 10 ms(mesura de velocitat del vent.)


Parts d'una central eòlica?

centeolica.jpg


Avantatges i Inconvenients

Avantatges: Fan servir energia renovable i neta. La seva instalació és ràpida, entre 6 mesos o un any. No requereix una combustió que produeix diòxid de carboni, així no afecta al canvi climàtic. Inconvenients: Un dels problemes més grans que té, és la dificultat intrísica per preveure la generació amb antelació. A més per fer-ho funcionar bé necessita una velocitat mínima de la força del vent.


Avantatges i Inconvenients

Avantatges: Fa servir energia renovable i neta. La seva instalació és ràpida, entre 6 mesos o un any. No requereix una combustió que produeix diòxid de carboni, així no afecta al canvi climàtic. Inconvenients: Un dels problemes més grans que té, és la dificultat intrínsica per preveure la generació amb antelació. A més per fer-lo funcionar bé necessita una velocitat mínima de la força del vent.


Curiositats

-Els primers molins de vent, van ser creats Afganistan al segle VII (segle 7)-Els molins eòlics, a part de construir-se a la terra ferma es construeixen a l'aigua.-A Argentina hi ha una cambra de generadors eòlics, molt important.


La_venta_I.jpgJúlia, Laura, Pol, Laila i Lluis.